A banda de les teles dels quatre Evangelistes de Sert, el nou projecte d’il·luminació es centrarà també en el Retaule Major de Sant Pere, ubicat just al centre del deambulatori. Avui han començat les proves de llum perquè aquesta obra mestra del gòtic català torni a lluir com es mereix, podent apreciar de nou la seva policromia original i els detalls de tots els seus relleus. Una tira de leds ubicada a la barana de forja permetrà veure els sants de la predel·la amb una llum contrapicada que li donarà una prespectiva fins ara mai vista.

El tractament individualitzat del retaule gòtic de Sant Pere és un dels objectius principals de l’actuació 2 del PO FEDER, per tal de donar-li ambientalment la importància que mereix i per articular-lo de manera coherent amb les noves pintures que l’acompanyaran.