Recuperació de l’obra de Sert

Recuperació i revaloració de l’obra de Sert a la catedral de Sant Pere de Vic

Emmarcat dins d’un Programa Operatiu FEDER, el projecte de “Recuperació i revalorització de l’obra de Sert” actua sobre la Catedral de Sant Pere de Vic, conjunt arquitectònic amb alt valor cultural, declarat Bé Cultural d’interès Nacional (BCIN) i en l’obra de Josep Maria Sert (1874 – 1945), muralista de projecció universal. El projecte, que consta de tres actuacions principals, té com a objectius els de restaurar i condicionar la decoració mural de la nau central, protagonitzada per les pintures de J.M. Sert, un patrimoni únic i monumental; col·locar al deambulatori les teles del primer encàrrec de decoració de la Catedral de Sert (1926) actualment no exposades al públic i salvades de la crema del 1936; crear un nou espai divulgatiu multimèdia entorn la figura i obra de Sert a l’antiga sagristia dels Canonges que aporti un recurs innovador per a la interpretació de l’artista i el llegat a la Catedral; valorar la figura i obra de Sert i la seva vinculació amb l’espai i la ciutat de Vic, per fomentar el turisme a la ciutat.

El projecte permetrà la unificació, coneixement, valorització, conservació i impuls de tota l’obra sacra de Sert, una obra única en el panorama artístic europeu i en l’actualitat poc valorada, i tindrà un gran impacte cultural i turístic tant al país com a la ciutat, ja que l’espai objecte d’intervenció està declarat BCIN pel seu alt valor patrimonial, arquitectònic i pictòric.

L’obra de J.M. Sert s’afegeix a un conjunt arquitectònic protagonitzat per la cripta i el campanar d’estil romànic, el claustre i el retaule d’alabastre de Sant Pere, obra de Pere Oller, d’estil gòtic, la capella barroca dedicada a Sant Bernat Calbó, i la gran nau neo-clàssica.

Cofinançat entre el Bisbat de Vic i el Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el projecte també compta amb el suport l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vic.

Diari d’obres