Vist el mal estat en el qual es trobaven els marcs de fusta de les teles dels quatre evangelistes, tècnics del Museu Nacional d’Art de Catalunya i de l’empresa Rentokil han començat avui un tractament de desinsectació per anòxia que permetrà eliminar tots els xilòfags de les peces.

El tractament per anòxia consisteix a mantenir durant un temps la fusta insectada en una atmosfera modificada que substitueix l’oxigen per un gas inert, per aconseguir la mort dels insectes xilòfags i dels seus ous.

Les peces quedaran tancades en un embolcall estanc durant un mínim de 30 dies, temps en el qual els tècnics de Rentokil aniran controlant el nivell de gas existent.