Un cop finalitzat el tractament d’anòxia, diversos tècnics del MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) han preparat les teles que aniran penjades als murs del deambulatori per tal que no pateixin cap desperfecte un cop s’iniciïn els treballs de pintura i decoració del deambulatori.

Les obres han quedat precintades i ubicades al mig del deambulatori tot formant un paquet compacte. D’aquesta manera els pintors podran accedir i treballar als murs sense que això suposi un perill per les pintures.

Els treballs de pintura i decoració del deambulatori s’iniciaran tan bon punt es tingui el permís de l’Ajuntament de Vic i de la Comissió de Cultura dels Serveis Territorials de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya.